Trang thông tin khuyến mãi giảm giá hàng đầu Việt Nam

Tết độc lập – Ngập ưu đãi Giảm trực tiếp tới 49%

0 23


Nội dung: Chương trình “Tết độc lập, Ngập ưu đãi”

Thời gian chương trình: từ 28/08 – 22h00 06/09/2020.

Chương trình giảm trực tiếp đến 49% (không áp dụng cùng mã giảm 2 – 9%)

  • Apple giảm từ 7% – 20%
  • Samsung giảm từ 11% – 38%
  • Điện thoại khác giảm tới 30%
  • Máy tính giảm tới 20%
  • Đồng hồ giảm tới 60%
  • Phụ kiện giảm tới 49%

Chương trình tặng mã giảm tới 2-9%

Thời gian phát mã giảm từ 28/08 – 22h00 06/09/2020.
Áp dụng cùng chương trình tháng trả thẳng.
Mã giảm áp dụng mua điện thoại, laptop, tablet, Apple (Mac, iPhone, iPad, Watch) từ 28/08 – 22h00 06/09/2020.

Thể lệ:

  • Mã giảm trong chương trình áp dụng cùng với các khuyến mãi tháng trả thẳng ngoài ra không áp dụng cùng khuyến mãi nào khác.
  • Mã giảm giá có hiệu lực từ 28/08 – 22h00 06/09/2020.
  • Mỗi số điện thoại được nhận 01 mã giảm, mỗi mã giảm áp dụng cho 01 đơn hàng/01 sản phẩm chính theo đơn hàng.
  • Số điện thoại sử dụng mua hàng cần trùng với số điện thoại nhận mã giảm giá.

Ngày bắt đầu: 28-08-2020

Ngày kết thúc: 06-09-2020

Xem chi tiết tại đây

Leave A Reply

Your email address will not be published.