Trang thông tin khuyến mãi giảm giá hàng đầu Việt Nam
0 3


Nội dung:

Chương trình giảm trực tiếp đến 32%

  • Apple giảm tớii 20%
  • Samsung giảm tới 60%
  • Điện thoại khác giảm tới 30%
  • Máy tính giảm tới 20%
  • Đồng hồ giảm tới 20%
  • Phụ kiện giảm tới 49%

Chương trình tặng mã giảm ít nhất 2%

Ngày bắt đầu: 11-09-2020

Ngày kết thúc: 17-09-2020

Xem chi tiết tại đây

Leave A Reply

Your email address will not be published.